Edirne MüzesiMüzeden Kareler


Hizmet Standartları Tablosu

EDİRNE MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN. GEÇ)

1

Fotoğraf- Film Çekim Talepleri

Müzeler ve Müzelere Bağlı Mekanların Video, Film ve Fotoğraflarının Çekilmesine İlişkin Yönerge:

15 Gün

Tanıtım Amaçlı Çekimler

a)Dilekçe (çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı  ile uyruklarının açıkça belirtildiği)

15 Gün

b)Yabancı uyruklulardan pasaport  fotokopileri

Ticari Amaçlı Çekimler

a)Dilekçe (çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı  ile uyruklarının açıkça belirtildiği)

15 Gün

b)Yabancı uyruklulardan pasaport  fotokopileri

c)Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin banka dekontu

d)Müze Müdürlüğü ile sözleşme yapılması

2

Define Kazısı İzin İşleri

Define Arama Yönetmeliği ((27/01/1984 tarih ve 18294 sayılı Resmi Gazete):

15 İş Günü

1-Define aranacak yerin 1/500 ölçekli harita ve krokisi

2-Ada, parsel, çap numarasını belirten çap planı

3-Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları

4-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter tasdikli muvafakat name tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvafakat name

3

Müzeye Gelen Ziyaretçilere ..Verilen Hizmetler;

Edirne Müzesi Ziyaretçi Bilet Ücreti 3.00 TL’dir.

Edirne Müzesi Pazartesi günleri kapalı, diğer günler açıktır.

a)Müzenin Gezilmesi

(Müze ve Ören yerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge)

b)Müzemizle İlgili Bilgi ve Belge  ….Verilmesi

4

Koleksiyonculuk Belgesi Verme

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (23.03.2010 tarih ve 27530 sayılı Resmi Gazete):

1-Dilekçe
2-Nüfus cüzdan örneği
3-İkametgâh belgesi
4-Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınacak belge
5-Üç adet vesikalık fotoğraf
6-Koleksiyonunun bulundurulacağı yerin adresi
7-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste
8-Tüzel kişilerden ise 6. ve 7. maddede belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınacak karar veya onay

15 Gün

5

Müzelerde Film, Fotoğraf Çekme, Eserlerin. Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması

Müzelerle, Müzelere Bağlı Birimlerde ve Örenyerlerindeki Kültür Varlıklarının Film ve Fotoğraflarının Çekilmesi, Mulaj ve Kopyalarının Çıkarılması Hakkında Yönetmelik (26.01.1984 tarih ve 18293 sayılı Resmi Gazete)

15 İş Günü

6

Vatandaşlar Tarafından Müzeye Getirilecek Eski Eserler Hakkında Yapılacak İşlemler

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik (20/04/2009 tarih ve 27206 sayılı Resmi Gazete):
Müzeye getirilen eserlere teslim alındığına dair teslim belgesi verilir. Bir ay içinde komisyon oluşturulup değer takdiri yapıldıktan sonra ödenek temini  için Bakanlığa gönderilir.

Bakanlıktan talep edilen ödenek geldiğinde ödeme yapılır

7

Müzelerde Bilimsel Araştırma Hizmeti

Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik (Araştırma, kazı ve sondaj yapılan alanların korunması ve değerlendirilmesi Bakanlığa aittir.)  (10.08.1984 tarih ve 18485 sayılı Resmi Gazete):

 Müzede ilmi araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacıların ve yabancı basın mensuplarının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, film çekimleri için ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Çalışma tarihinin önceden bildirilmesi durumunda belirlenen günde

8

Mevzi İmar planı

Dilekçe ile Müdürlüğümüze başvurulması ve incelenecek alana ilişkin tapu, çap, harita ve krokilerin eklenmesi

                 15 gün

İstenilen konuda gerekli işlemlerin yapılabilmesi için müracaatçının gerekli şartları oluşturması durumunda

Taş-Kum Ocağı Açılma Talepleri

HES Projesi

Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

9

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 23. Maddeleri

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu:

1 Ay

Madde 6: Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları

Madde 23: Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. Ayrıca, bu başvuruların dışında Bakanlığımız Merkez teşkilatını ilgilendiren konularla ilgili müracaatlar zamanında Bakanlığımızın ilgili birimlerine iletilecektir.

İlk Müracaat Yeri

:

Edirne Müzesi Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İsim

:

Hasan KARAKAYA

İsim

:

Zaim BOSNALI

Unvan

:

Müze Müdürü

Unvan

:

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yrd.

Adres

:

Meydan Mahallesi, Kadipaşa Mektep Sokak No.7 Edirne

Adres

:

Deveci Han Kültür Merkezi Vilayet Caddesi

Telefon

:

0.(284).2251120

Telefon

:

0.(284).225 30 29- 213 02 32

Faks

:

0.(284).2255748

Faks

:

0.(284).213 30 76

E-Posta

:

edirnemuzesi@kulturturizm.gov.tr

E-Posta

:

edirne@kulturturizm.gov.trBu Sayfa 2998 Kez Görüntülendi.
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2136 kez gösterilmiştir.